Перші кроки до підтримки: результати першого місяця проєкту по впровадженню програми психологічної підтримки для родин зниклих безвісти

Місяць тому ми розпочали роботу над вкрай важливим та актуальним проектом – розробкою та впровадженням Програми психологічного супроводу для родин зниклих безвісти на базі новітніх міжнародних наукових досліджень. І сьогодні ми раді поділитися нашими першими результатами в цьому напрямку.

Так, наразі нам вдалося зробити перші важливі кроки на шляху реалізації цього проекту:

Ми ініціювали проведення метааналітичного дослідження, що грунтується на передовому міжнародному досвіді проведення відповідних досліджень та найактуальніших практик в роботі з горем та втратою. Результати цього дослідження згодом ляжуть в основу роботи по розробці посібника для фахівців у галузі психологічної підтримки.

Нами розпочато анкетування родин, які просто зараз переживають невизначену втрату. З метою максимально якісного та глибинного анкетування респондентів, наша команда психологів завершила комплексну роботу над адаптацією до українських реалій, підготовкою до апробації і впровадження анкети-опитувальника щодо психологічних реакцій членів родин зниклих безвісти.

Згуртована робота всієї команди в рамках проекту з розробки Програми психологічного супроводу для родин зниклих безвісти дозволила нам вже на цьому етапі досягти значного прогресу. Саме метааналітичне дослідження та анкетування членів родин зниклих безвісти відкриває нам шлях до створення ефективної й комплексної програми психологічної підтримки для тих, хто переживає невизначену втрату.