ДИСЕРТАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДРУЖИНАМ ПРАВООХОРОНЦІВ, ЗАГИБЛИХ ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Автор: Рибик Лариса Анатоліївна

Видавець: МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Рік видання: 2019 р.

Кількість сторінок: 286


Рибик Л.А.Теоретико-прикладні засади надання психологічної допомоги
дружинам правоохоронців, загибли

Читати

Опис

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-прикладних
засад надання психологічної допомоги дружинам правоохоронців, загиблих при
виконанні службових обов’язків. Визначено, що психологічне забезпечення
правоохоронної діяльності повинно включати в себе, крім решти напрямків, і
психологічне супроводження сімей загиблих правоохоронців. Надання
психологічної допомоги є необхідністю, яка зумовлена ускладненою реакцією горя
через раптовість втрати.

Існуючі засади психологічного забезпечення правоохоронної діяльності
дозволяють сформувати систему психологічного супроводження членів родин
загиблих правоохоронців, яка буде спрямована на підтримку, збереження та
відновлення психологічного здоров’я особистості як у повсякденних, так і в
екстремальних умовах, завдяки сукупно узгодженій діяльностіспеціальних
підрозділів психологічного забезпечення,шляхом цілеспрямованого використання
науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології, та має на
меті мобілізацію адаптивних здібностей. Особливо цінним є виділення
комплексної системи психосоціальної підтримки, яка сприяє розвитку особистості,
здатної управляти своїм психофізіологічним станом, формувати конструктивне та
адаптивне мислення, встановлювати підтримуючі відносини. Найбільша
ефективність психологічного супроводження досягається за умов принципів
невідкладності, системності, диференційованості та етапності в наданні
психологічної допомоги.